licenses.dev

github.com/sirupsen/logrus v1.9.3

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

MIT

Dependency Licenses

MIT2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/stretchr/testify • v1.7.0DIRECT3
gopkg.in/yaml.v3 • v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77cINDIRECT0
BSD-3-Clause2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/pmezard/go-difflib • v1.0.0INDIRECT0
golang.org/x/sys • v0.0.0-20220715151400-c0bba94af5f8DIRECT0
ISC1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/davecgh/go-spew • v1.1.1INDIRECT0
Apache-2.01
PackageRelationDependenciesPublished
gopkg.in/yaml.v3 • v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77cINDIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v1.9.3 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus/v1.9.3)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus/v1.9.3)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus/v1.9.3">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsirupsen%2Flogrus/v1.9.3" alt="licenses" />
</a>
GitHub