licenses.dev

github.com/sago35/go-tjpgd v0.0.0-20220313235305-6ef16c879779

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

MIT

Dependency Licenses

BSD-3-Clause11
PackageRelationDependenciesPublished
fyne.io/fyne/v2 • v2.1.2INDIRECT17
github.com/fsnotify/fsnotify • v1.4.9INDIRECT1
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw • v0.0.0-20211024062804-40e447a793beINDIRECT0
github.com/pmezard/go-difflib • v1.0.0INDIRECT0
github.com/srwiley/oksvg • v0.0.0-20200311192757-870daf9aa564INDIRECT4
github.com/srwiley/rasterx • v0.0.0-20200120212402-85cb7272f5e9INDIRECT1
golang.org/x/image • v0.0.0-20200430140353-33d19683fad8INDIRECT0
golang.org/x/net • v0.0.0-20210614182718-04defd469f4eINDIRECT1
golang.org/x/sys • v0.0.0-20210630005230-0f9fa26af87cINDIRECT0
golang.org/x/text • v0.3.6INDIRECT0
tinygo.org/x/drivers • v0.19.1-0.20220312074226-880b958d64a1INDIRECT0
MIT6
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/fredbi/uri • v0.0.0-20181227131451-3dcfdacbaaf3INDIRECT0
github.com/go-gl/gl • v0.0.0-20210813123233-e4099ee2221fINDIRECT0
github.com/sago35/tinydisplay • v0.0.0-20220308120034-c909e40f2ef2DIRECT19
github.com/stretchr/testify • v1.5.1INDIRECT3
github.com/yuin/goldmark • v1.3.8INDIRECT0
gopkg.in/yaml.v2 • v2.2.8INDIRECT0
BSD-2-Clause1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/godbus/dbus/v5 • v5.0.4INDIRECT0
unknown1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/goki/freetype • v0.0.0-20181231101311-fa8a33aabaffINDIRECT1
ISC1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/davecgh/go-spew • v1.1.1INDIRECT0
Apache-2.01
PackageRelationDependenciesPublished
gopkg.in/yaml.v2 • v2.2.8INDIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v0.0.0-20220313235305-6ef16c879779 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd/v0.0.0-20220313235305-6ef16c879779)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd/v0.0.0-20220313235305-6ef16c879779)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd/v0.0.0-20220313235305-6ef16c879779">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fsago35%2Fgo-tjpgd/v0.0.0-20220313235305-6ef16c879779" alt="licenses" />
</a>
GitHub