licenses.dev

github.com/jormin/tabwriter v1.0.2

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

MIT

Dependency Licenses

MIT2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/mattn/go-runewidth • v0.0.13DIRECT1
github.com/rivo/uniseg • v0.2.0INDIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v1.0.2 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter/v1.0.2)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter/v1.0.2)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter/v1.0.2">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjormin%2Ftabwriter/v1.0.2" alt="licenses" />
</a>
GitHub