licenses.dev

github.com/jackc/pgx/v5 v5.2.0

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

MIT

Dependency Licenses

MIT6
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/jackc/pgpassfile • v1.0.0DIRECT0
github.com/jackc/pgservicefile • v0.0.0-20200714003250-2b9c44734f2bDIRECT0
github.com/jackc/puddle/v2 • v2.1.2DIRECT2
github.com/stretchr/testify • v1.8.0DIRECT3
go.uber.org/atomic • v1.10.0INDIRECT0
gopkg.in/yaml.v3 • v3.0.1INDIRECT0
BSD-3-Clause4
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/pmezard/go-difflib • v1.0.0INDIRECT0
golang.org/x/crypto • v0.0.0-20220829220503-c86fa9a7ed90DIRECT0
golang.org/x/sync • v0.0.0-20220923202941-7f9b1623fab7INDIRECT0
golang.org/x/text • v0.3.8DIRECT0
ISC1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/davecgh/go-spew • v1.1.1INDIRECT0
Apache-2.01
PackageRelationDependenciesPublished
gopkg.in/yaml.v3 • v3.0.1INDIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v5.2.0 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5/v5.2.0)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5/v5.2.0)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5/v5.2.0">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fjackc%2Fpgx%2Fv5/v5.2.0" alt="licenses" />
</a>
GitHub