licenses.dev

github.com/fbaube/lwdx v0.0.0-20220215181255-5bc23d454d0d

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

AGPL-3.0

Dependency Licenses

MIT12
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/fatih/color • v1.16.0INDIRECT3
github.com/fbaube/ctoken • v0.0.0-20240423072024-5de83ee55980INDIRECT9
github.com/fbaube/gtoken • v0.0.0-20240425064826-9bb2f312e1e8DIRECT15
github.com/fbaube/logutils • v0.0.0-20240424185106-74c4aec59ce1INDIRECT0
github.com/fbaube/mlog • v0.0.0-20240424185134-3b40182c9674INDIRECT1
github.com/fbaube/parseutils • v0.0.0-20240117103929-681897b1f883INDIRECT15
github.com/fbaube/stringutils • v0.0.0-20240326203406-bf4fec3db0ffDIRECT6
github.com/fbaube/xmlutils • v0.0.0-20240424095435-925ae6c0faf3INDIRECT15
github.com/mattn/go-colorable • v0.1.13INDIRECT2
github.com/mattn/go-isatty • v0.0.20INDIRECT1
github.com/yuin/goldmark • v1.7.1INDIRECT0
gopkg.in/yaml.v2 • v2.4.0INDIRECT0
Apache-2.02
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/fbaube/humanbytes • v0.0.0-20240227103335-a0b11501ad0eINDIRECT0
gopkg.in/yaml.v2 • v2.4.0INDIRECT0
BSD-3-Clause2
PackageRelationDependenciesPublished
golang.org/x/net • v0.24.0INDIRECT0
golang.org/x/sys • v0.19.0INDIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx)](https://licenses.dev/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v0.0.0-20220215181255-5bc23d454d0d version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx/v0.0.0-20220215181255-5bc23d454d0d)](https://licenses.dev/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx/v0.0.0-20220215181255-5bc23d454d0d)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx/v0.0.0-20220215181255-5bc23d454d0d">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Ffbaube%2Flwdx/v0.0.0-20220215181255-5bc23d454d0d" alt="licenses" />
</a>
GitHub