licenses.dev

github.com/emer/etable/v2 v2.0.0-dev0.0.16.0.20240205210001-98d553938342

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

BSD-3-Clause

Dependency Licenses

BSD-3-Clause15
PackageRelationDependenciesPublished
cogentcore.org/core • v0.0.4DIRECT22
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
github.com/fsnotify/fsnotify • v1.7.0INDIRECT1
github.com/go-fonts/liberation • v0.3.2INDIRECT0
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw • v0.0.0-20240118000515-a250818d05e3INDIRECT0
github.com/go-latex/latex • v0.0.0-20231108140139-5c1ce85aa4eaINDIRECT3
github.com/gorilla/css • v1.0.1INDIRECT0
github.com/pmezard/go-difflib • v1.0.1-0.20181226105442-5d4384ee4fb2INDIRECT0
golang.org/x/image • v0.15.0INDIRECT2
golang.org/x/net • v0.20.0INDIRECT1
golang.org/x/sys • v0.16.0INDIRECT0
golang.org/x/text • v0.14.0INDIRECT0
golang.org/x/xerrors • v0.0.0-20231012003039-104605ab7028INDIRECT0
gonum.org/v1/gonum • v0.14.0DIRECT0
gonum.org/v1/plot • v0.14.0DIRECT11
MIT13
PackageRelationDependenciesPublished
git.sr.ht/~sbinet/gg • v0.5.0INDIRECT6
github.com/anthonynsimon/bild • v0.13.0INDIRECT0
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
github.com/aymerick/douceur • v0.2.0INDIRECT1
github.com/fatih/camelcase • v1.0.0INDIRECT0
github.com/go-pdf/fpdf • v0.9.0INDIRECT0
github.com/goki/vulkan • v1.0.7INDIRECT0
github.com/h2non/filetype • v1.1.3INDIRECT0
github.com/iancoleman/strcase • v0.3.0INDIRECT0
github.com/jinzhu/copier • v0.4.0INDIRECT0
github.com/Masterminds/vcs • v1.13.3INDIRECT0
github.com/mitchellh/go-homedir • v1.1.0INDIRECT0
github.com/pelletier/go-toml/v2 • v2.1.1INDIRECT0
Apache-2.05
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
github.com/campoy/embedmd • v1.0.0INDIRECT1
github.com/hack-pad/go-indexeddb • v0.3.2INDIRECT1
github.com/hack-pad/hackpadfs • v0.2.1INDIRECT2
github.com/hack-pad/safejs • v0.1.1INDIRECT0
BSD-2-Clause2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
github.com/chewxy/math32 • v1.10.1INDIRECT0
unknown2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/goki/freetype • v1.0.4INDIRECT3
github.com/golang/freetype • v0.0.0-20170609003504-e2365dfdc4a0INDIRECT3
CC0-1.01
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
BSL-1.01
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
NCSA1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
CC-BY-3.01
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
HPND1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
Zlib1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
OpenSSL1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/apache/arrow/go/arrow • v0.0.0-20211108161759-01b4caa7bcf4DIRECT1
CC-BY-4.01
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/ajstarks/svgo • v0.0.0-20211024235047-1546f124cd8bINDIRECT0
OFL-1.11
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/go-fonts/liberation • v0.3.2INDIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2)](https://licenses.dev/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v2.0.0-dev0.0.16.0.20240205210001-98d553938342 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2/v2.0.0-dev0.0.16.0.20240205210001-98d553938342)](https://licenses.dev/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2/v2.0.0-dev0.0.16.0.20240205210001-98d553938342)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2/v2.0.0-dev0.0.16.0.20240205210001-98d553938342">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Femer%2Fetable%2Fv2/v2.0.0-dev0.0.16.0.20240205210001-98d553938342" alt="licenses" />
</a>
GitHub