licenses.dev

github.com/drakkan/sftpgo v1.2.1

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

GPL-3.0

Dependency Licenses

MIT31
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/alexedwards/argon2id • v0.0.0-20200802152012-2464efd3196bDIRECT2
github.com/Azure/azure-pipeline-go • v0.2.3INDIRECT4
github.com/Azure/azure-storage-blob-go • v0.11.0DIRECT6
github.com/beorn7/perks • v1.0.1INDIRECT0
github.com/cenkalti/backoff • v2.2.1+incompatibleINDIRECT0
github.com/cespare/xxhash/v2 • v2.1.1INDIRECT0
github.com/cpuguy83/go-md2man/v2 • v2.0.0INDIRECT1
github.com/fclairamb/ftpserverlib • v0.9.1-0.20201105003045-1edd6bf7ae53DIRECT2
github.com/go-chi/chi • v4.1.2+incompatibleDIRECT0
github.com/go-chi/render • v1.0.1DIRECT0
github.com/grandcat/zeroconf • v1.0.0DIRECT6
github.com/jstemmer/go-junit-report • v0.9.1INDIRECT0
github.com/lib/pq • v1.8.0DIRECT0
github.com/mattn/go-ieproxy • v0.0.1INDIRECT3
github.com/mattn/go-sqlite3 • v1.14.4DIRECT0
github.com/mitchellh/mapstructure • v1.3.3INDIRECT0
github.com/otiai10/copy • v1.2.0DIRECT0
github.com/pelletier/go-toml • v1.8.1INDIRECT0
github.com/rs/cors • v1.7.1-0.20200626170627-8b4a00bd362bDIRECT0
github.com/rs/xid • v1.2.1DIRECT0
github.com/rs/zerolog • v1.20.0DIRECT1
github.com/spf13/cast • v1.3.1INDIRECT0
github.com/spf13/jwalterweatherman • v1.1.0INDIRECT0
github.com/spf13/viper • v1.7.1DIRECT14
github.com/stretchr/testify • v1.7.0DIRECT3
github.com/subosito/gotenv • v1.2.0INDIRECT0
go.etcd.io/bbolt • v1.3.5DIRECT1
go.uber.org/automaxprocs • v1.3.0DIRECT0
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 • v2.0.0DIRECT0
gopkg.in/yaml.v2 • v2.3.0INDIRECT0
gopkg.in/yaml.v3 • v3.0.0-20220521103104-8f96da9f5d5eINDIRECT0
Apache-2.023
PackageRelationDependenciesPublished
cloud.google.com/go • v0.72.0INDIRECT17
cloud.google.com/go/storage • v1.12.0DIRECT18
github.com/aws/aws-sdk-go • v1.35.28DIRECT1
github.com/coreos/go-systemd • v1.0.1-0.20191104093116-d3cd4ed1dbcfINDIRECT0
github.com/golang/groupcache • v0.0.0-20200121045136-8c9f03a8e57eINDIRECT0
github.com/google/shlex • v0.0.0-20191202100458-e7afc7fbc510DIRECT0
github.com/inconshreveable/mousetrap • v1.0.0INDIRECT0
github.com/jmespath/go-jmespath • v0.4.0INDIRECT0
github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions • v1.0.1INDIRECT2
github.com/pires/go-proxyproto • v0.3.1DIRECT0
github.com/prometheus/client_golang • v1.8.0DIRECT9
github.com/prometheus/client_model • v0.2.0INDIRECT2
github.com/prometheus/common • v0.15.0INDIRECT4
github.com/prometheus/procfs • v0.2.0INDIRECT1
github.com/spf13/afero • v1.4.1DIRECT1
github.com/spf13/cobra • v1.1.1DIRECT5
go.opencensus.io • v0.22.5INDIRECT1
google.golang.org/appengine • v1.6.7INDIRECT5
google.golang.org/genproto • v0.0.0-20201113130914-ce600e9a6f9eINDIRECT6
google.golang.org/grpc • v1.33.2INDIRECT6
gopkg.in/ini.v1 • v1.62.0INDIRECT0
gopkg.in/yaml.v2 • v2.3.0INDIRECT0
gopkg.in/yaml.v3 • v3.0.0-20220521103104-8f96da9f5d5eINDIRECT0
BSD-3-Clause19
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/fsnotify/fsnotify • v1.4.9INDIRECT1
github.com/golang/protobuf • v1.4.3INDIRECT1
github.com/google/uuid • v1.1.2INDIRECT0
github.com/googleapis/gax-go/v2 • v2.0.5INDIRECT7
github.com/kr/fs • v0.1.0INDIRECT0
github.com/miekg/dns • v1.1.35INDIRECT4
github.com/pmezard/go-difflib • v1.0.0INDIRECT0
github.com/spf13/pflag • v1.0.5INDIRECT0
github.com/studio-b12/gowebdav • v0.8.1-0.20200303150724-9380631c29a1DIRECT0
golang.org/x/crypto • v0.0.0-20210921155107-089bfa567519DIRECT1
golang.org/x/lint • v0.0.0-20200302205851-738671d3881bINDIRECT3
golang.org/x/mod • v0.6.0-dev.0.20220419223038-86c51ed26bb4INDIRECT0
golang.org/x/net • v0.7.0DIRECT2
golang.org/x/oauth2 • v0.0.0-20201109201403-9fd604954f58INDIRECT17
golang.org/x/sys • v0.5.0DIRECT0
golang.org/x/text • v0.7.0INDIRECT0
golang.org/x/tools • v0.1.12INDIRECT2
google.golang.org/api • v0.35.0DIRECT17
google.golang.org/protobuf • v1.25.0INDIRECT0
BSD-2-Clause5
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/GehirnInc/crypt • v0.0.0-20200316065508-bb7000b8a962DIRECT0
github.com/magiconair/properties • v1.8.4INDIRECT0
github.com/pkg/errors • v0.9.1INDIRECT0
github.com/pkg/sftp • v1.12.1-0.20201002132022-fcaa492add82DIRECT4
github.com/russross/blackfriday/v2 • v2.1.0INDIRECT0
MPL-2.02
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/go-sql-driver/mysql • v1.5.0DIRECT0
github.com/hashicorp/hcl • v1.0.0INDIRECT0
ISC2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/davecgh/go-spew • v1.1.1INDIRECT0
github.com/jlaffaye/ftp • v0.0.0-20201112195030-9aae4d151126DIRECT0
unknown1
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/eikenb/pipeat • v0.0.0-20200430215831-470df5986b6dDIRECT1
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v1.2.1 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo/v1.2.1)](https://licenses.dev/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo/v1.2.1)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo/v1.2.1">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Fdrakkan%2Fsftpgo/v1.2.1" alt="licenses" />
</a>
GitHub