licenses.dev

github.com/alecha/twilio-go v0.0.0-20170808130954-d3a2e96657ad

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

MIT

Dependency Licenses

MIT10
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/dgrijalva/jwt-go • v1.0.2DIRECT0
github.com/go-stack/stack • v1.8.1INDIRECT0
github.com/gofrs/uuid • v1.2.0INDIRECT0
github.com/kevinburke/go-types • v0.0.0-20210723172823-2deba1f80ba7DIRECT1
github.com/kevinburke/rest • v0.0.0-20240617045629-3ed0ad3487f0DIRECT6
github.com/mattn/go-colorable • v0.1.13INDIRECT2
github.com/mattn/go-isatty • v0.0.16INDIRECT1
github.com/saintpete/twilio-go • v0.0.0-20161208012519-9a4eeb51fa46DIRECT15
github.com/ttacon/builder • v0.0.0-20170518171403-c099f663e1c2INDIRECT0
github.com/ttacon/libphonenumber • v1.2.1DIRECT3
BSD-3-Clause5
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/golang/protobuf • v1.5.4INDIRECT1
golang.org/x/net • v0.26.0DIRECT0
golang.org/x/sys • v0.21.0INDIRECT0
golang.org/x/term • v0.21.0INDIRECT1
google.golang.org/protobuf • v1.33.0INDIRECT0
Apache-2.01
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/inconshreveable/log15 • v3.0.0+incompatibleINDIRECT5
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go)](https://licenses.dev/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v0.0.0-20170808130954-d3a2e96657ad version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go/v0.0.0-20170808130954-d3a2e96657ad)](https://licenses.dev/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go/v0.0.0-20170808130954-d3a2e96657ad)
<a href="https://licenses.dev/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go/v0.0.0-20170808130954-d3a2e96657ad">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/github.com%2Falecha%2Ftwilio-go/v0.0.0-20170808130954-d3a2e96657ad" alt="licenses" />
</a>
GitHub