licenses.dev

git.scraperwall.com/scw/data v1.0.0

Licenses

Learn more about license information.

Package Licenses

unknown

Dependency Licenses

unknown3
PackageRelationDependenciesPublished
git.scraperwall.com/scw/geoip • v1.0.2DIRECT3
git.scraperwall.com/scw/grs • v0.0.0-20170601133330-3236d4163146DIRECT1
gopkg.in/jmcvetta/napping.v3 • v3.2.0INDIRECT0
BSD-3-Clause2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/gogo/protobuf • v1.3.2DIRECT0
golang.org/x/sys • v0.9.0INDIRECT0
ISC2
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/oschwald/geoip2-golang • v1.9.0INDIRECT2
github.com/oschwald/maxminddb-golang • v1.11.0INDIRECT1
Apache-2.01
PackageRelationDependenciesPublished
github.com/google/btree • v1.1.2DIRECT0
Last updated on

Copy the licenses badge code for the latest version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata)](https://licenses.dev/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata)
<a href="https://licenses.dev/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata" alt="licenses" />
</a>

Or the licenses badge code for the v1.0.0 version:

[![licenses](https://licenses.dev/b/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata/v1.0.0)](https://licenses.dev/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata/v1.0.0)
<a href="https://licenses.dev/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata/v1.0.0">
  <img src="https://licenses.dev/b/go/git.scraperwall.com%2Fscw%2Fdata/v1.0.0" alt="licenses" />
</a>
GitHub